Verhuisbericht

Beste gebruiker,

Deze methode gaat verhuizen, hiervoor hoef jij verder niets te doen maar het is belangrijk om te weten.
Waarom: het systeem waarin we werken is niet meer zo hip en we verhuizen naar de modernste site voor onderwijs uit het kunstzinnig cluster: laat maar leren.nl
Het voordeel voor jou is dat alles sneller verloopt, stabieler en overzichtelijker is en zaken zoals een bericht dat je abonnement afloopt automatisch gebeurt. Meer service en gemak voor hetzelfde geld.
De verhuizing gebeurt voor jou zo effectief mogelijk.

Wanneer: we gaan ervoor om het nog dit kalenderjaar in orde te krijgen. Zodra bekend is per wanneer de methode gaat verhuizen wordt dat duidelijk bekend gemaakt op de site zelf dus je merkt het vanzelf.

Heb je vragen over onze verhuizing? Neem contact met ons op via het contactformulier.

MvG

Holger de Nooij

PS: Omdat deze methode onderdeel wordt van ‘Laat maar Leren’ betekent dat abonnementhouders van die site die bijvoorbeeld beeldende vorming (Laat maar Zien) hebben makkelijk lessen kan clusteren op thema. Zo krijg je meer eenheid in je cultuuronderwijs.

Wie niet jong is moet slim zijn

Werkvorm(en): acteerspel.
Activiteit: De kinderen verzinnen een verhaal over een slimme opa of oma en presenteren dat aan elkaar.
Benodigdheden: een hoedje/petje voor oma/opa en en wandelstok zouden op zijn plaats zijn in deze les.
Print les + opdrachtkaarten

Inleiding.
De groep zit in hoefijzeropstelling. Vertel dat jullie in deze les gaan acteren. Benadruk dat je bij acteerspel duidelijk moet spreken en vanuit houding en gebaar moet spelen.

Warming up klassikaal.
De groep staat verspreid in het lokaal.
Instructie: Je krijgt spelopdrachten, voer die uit zonder contact te maken met een klasgenoot.

Spelopdrachten:
Hoe wandelt een kind [laat kort uitbeelden]. Hoe wandelt een bejaarde.
Hoe danst een kind [laat kort uitbeelden]. Hoe danst een bejaarde.
Hoe zwemt een kind [laat kort uitbeelden]. Hoe zwemt een bejaarde.
Hoe voetbalt een kind [laat kort uitbeelden]. Hoe voetbalt een bejaarde.

Geef kinderen steeds even de tijd om iedere spelopdracht uit te spelen.

Warming up tweetallen.
De groep zit in tweetallen in het lokaal op de grond, ze bepalen wie A is en wie B.
Instructie: Jullie krijgen spelopdrachten, voer die uit zonder contact te maken met andere tweetallen. Je moet er bij praten.

Twee bejaarden kunnen niet goed oversteken bij een drukke straat. Hoe lossen jullie het op?
Twee bejaarden moeten naar de overkant van de sloot maar kunnen niet zo ver meer springen. Hoe lossen jullie het op?
Twee bejaarden hebben te zware boodschappentassen om te tillen. Hoe lossen jullie het op?

Doe dit een keer voor met een kind voordat de kinderen in tweetallen aan de slag gaan. Loop als twee bejaarden over straat en speel dat er een katje in een boom vast zit. Zoek samen naar een oplossing.
De kinderen wachten na iedere opdracht totdat jij de volgende opdracht geeft.

Kern.
De groep zit in hoefijzeropstelling.
Instructie: Jullie krijgen zo in werkgroepen de opdracht om een verhaal te maken over een slimme oma of opa. Er ontstaat een probleem waarvoor je niet sterk hoeft te zijn of jong, maar wel oud en wijs voor moet zijn om de oplossing te verzinnen.

Bespreek kort de aandachtspunten die op de opdrachtkaarten staan. Maak maximaal vijf werkgroepen en deel de opdrachtkaarten uit. Geef ze een kleine 10 minuten de tijd om te repeteren, applaudisseer na iedere uitvoering en bespreek kort na.

Extra informatie:
Op de pagina waar deze les op staat beschreven staat informatie over hoe je presentaties nabespreekt bij drama.
Ook staan er adviezen over welke pictogrammen je kan uitprinten om de speltechniek te bespreken met je leerlingen.

Wist je dat onder het klassenmenu een link staat naar het leerkrachtscherm? Hier vind je allerlei ondersteunde informatie.

Advies gebruik pictogrammen Acteerspel »

Pictogrammen zijn in deze methode cruciaal om te gebruiken, het zijn je aandachtspunten: je bespreekt er op na en je leert je kinderen op zowel actief als receptief niveau wat bij de kunstvorm theater van belang is. Kijk voor de toepassing van die pictogrammen op deze pagina.
We willen je graag adviseren welke pictogrammen je zou kunnen gebruiken. Let op, voor de leeftijdsgroep waar jij mee werkt zijn dat hooguit 2/3/4 pictogrammen: je wil je kinderen niet overvragen.

Welke pictogrammen passen bij deze les?
Denk aan je mimiek
Ga niet voor elkaar staan
Niet door elkaar praten.
Niet met je rug naar het publiek toe staan.
Speel met gebaren.
Speel vanuit lichaamshouding.
Speel in het midden van het spelvlak.
Spreek verstaanbaar.
Er is nog een andere werkwijze (toepassing 2), die kun je hier bekijken.

Nabespreken van een presentatie bij drama »

Een nabespreking van een presentatie bij drama bestaat uit 3 aspecten:
1: De opdracht. Bijvoorbeeld: Waar gaat dit feest over?
2: Iets dat het competente gevoel stimuleert, zoals een publiekscompliment. Bijvoorbeeld: ‘Publiek, benoem een sterk moment uit deze presentatie’.
3: Het spel. Dit doe je naar aanleiding van pictogrammen (aandachtspunten). Onderaan het klassenmenu staat een link naar het leerkrachtscherm, daar staan de pictogrammen. Je kan ze daar ook uitprinten. Zonder het werken met aandachtspunten verklein je de kans op spelontwikkeling en inzicht, het is dus erg belangrijk om de pictogrammen te gebruiken. Voorbeeldvraag: ‘Waar was er sprake van een heldere gezichtsuitdrukking?’

Behandel op tempo deze 3 aspecten. Wil je vakdidactisch correct nabespreken maak dan een notitie op je lesopzet voordat je de les geeft.

Wil je iets kwijt over deze les?
Een aanvulling, idee, opmerking over deze les? Heb je een foutje gezien, of wil je ons laten weten hoe de les is gegaan: vul onderstaand formulier in. We zijn blij met iedere reactie, het helpt ons om de kwaliteit te waarborgen die je van ons gewend bent.

De medaille van oma

Werkvorm(en): pantomime.
Activiteit: De kinderen verzinnen een pantomimepresentatie over een heldendaad van hun grootouders en presenteren dat aan elkaar.
Benodigdheden: ondanks dat je bij pantomime geen spullen mag gebruiken is een medaille misschien wel leuk om te gebruiken in deze les.
Print les + opdrachten

Inleiding.
De groep zit in hoefijzeropstelling. Vertel dat jullie in deze les pantomime gaan spelen. Speel ter illustratie van de werkvorm alsof je aan het gewichtheffen bent.
Vermeld dat je bij deze werkvorm niet mag praten en geen echte spullen mag gebruiken.

Warming up klassikaal.
De groep staat verspreid in het lokaal.
Instructie: Je krijgt straks spelopdrachten, voer die uit zonder contact te maken met een klasgenoot.

Spelopdrachten: je vangt een spin, je blust een brand, je springt over een sloot, je loopt door een stoffige zolder, je leest de krant.

Geef kinderen steeds even de tijd om iedere spelopdracht uit te spelen.

Warming up tweetallen.
De groep zitten in tweetallen in het lokaal op de grond, ze bepalen wie a is en wie b.
Instructie: A, je speelt een eenvoudig probleem. B je kijkt er naar, als je begrijpt wat het probleem is dan los je het voor A op.

Doe dit een keer voor met een kind voordat de kinderen in tweetallen aan de slag gaan. Kies een kind, speel dat je hele zware tassen moet tillen en dat je last krijgt van je rug. Het kind begrijpt dat hij je moet helpen tillen. Wees blij met de hulp en laat applaudisseren.
De kinderen gaan staan, verzinnen verder zelf hun spelsituaties en wisselen zo lang om totdat je aangeeft dat ze op hun plek mogen gaan zitten.

Kern.
De groep zit in hoefijzeropstelling.
Instructie: Jullie krijgen zo in werkgroepen de opdracht om een pantomimepresentatie te maken. Die begint als volgt: kinderen rommelen op zolder bij opa of oma en vinden een Koninklijke medaille: een onderscheiding. Jullie trekken en fantaseerhoofd en spelen vervolgens hoe jullie denken dat opa of oma die heeft verdient.

Opdrachten: een reddingsactie uit een brandend huis, het redden van een schaatsend kind, voedsel maken voor de armen, het waarschuwen van de politie, het maken van een medicijn.

Bespreek kort de aandachtspunten op de opdrachtkaarten. Maak maximaal vijf werkgroepen en deel de opdrachtkaarten uit. Geef ze een kleine 10 minuten de tijd om te repeteren, applaudisseer na iedere uitvoering en bespreek kort na.

Nabespreken van een presentatie bij drama »

Een nabespreking van een presentatie bij drama bestaat uit 3 aspecten:
1: De opdracht. Bijvoorbeeld: Waar gaat dit feest over?
2: Iets dat het competente gevoel stimuleert, zoals een publiekscompliment. Bijvoorbeeld: ‘Publiek, benoem een sterk moment uit deze presentatie’.
3: Het spel. Dit doe je naar aanleiding van pictogrammen (aandachtspunten). Onderaan het klassenmenu staat een link naar het leerkrachtscherm, daar staan de pictogrammen. Je kan ze daar ook uitprinten. Zonder het werken met aandachtspunten verklein je de kans op spelontwikkeling en inzicht, het is dus erg belangrijk om de pictogrammen te gebruiken. Voorbeeldvraag: ‘Waar was er sprake van een heldere gezichtsuitdrukking?’

Behandel op tempo deze 3 aspecten. Wil je vakdidactisch correct nabespreken maak dan een notitie op je lesopzet voordat je de les geeft.

Wil je iets kwijt over deze les?
Een aanvulling, idee, opmerking over deze les? Heb je een foutje gezien, of wil je ons laten weten hoe de les is gegaan: vul onderstaand formulier in. We zijn blij met iedere reactie, het helpt ons om de kwaliteit te waarborgen die je van ons gewend bent.

Extra informatie:
Op de pagina waar deze les op staat beschreven staat informatie over hoe je presentaties nabespreekt bij drama.
Ook staan er adviezen over welke pictogrammen je kan uitprinten om de speltechniek te bespreken met je leerlingen.

Wist je dat onder het klassenmenu een link staat naar het leerkrachtscherm? Hier vind je allerlei ondersteunde informatie.

Engelse Dramales

Een Engelse dramales maken vanuit waar de kinderen in de methode zijn.
Je vult de gegevens in en drukt op verzenden. Je krijgt dan een basisopzet voor een Engelse dramales in je mailbox, deze copy-paste je in een word bestand en past hem naar je eigen wensen aan.

Let op: de verzendenknop is de grijze knop boven ‘Let op’.

casus oudergesprek invoeren

Hee hoi,
Tijd voor een experiment waar ik het met K42 over heb gehad: kunnen we onze eigen casussen aanleveren voor het trainen van oudergesprekken?
We kunnen er alleen achter komen door het te doen 🙂


LET OP: de verzend knop is de licht grijze hierboven (niet op PREV drukken)

Drama in samenhang

Drama in samenhang met andere vakken of leergebieden, hoe werkt zoiets in Dramaland?

Wanneer kinderen bekend zijn met een bepaalde werkvorm (bijvoorbeeld pantomime) dan kun je die werkvorm gaan inzetten voor een ander leer of ontwikkelgebied.
In iedere definitie van het vak drama kom je deze toepassing tegen, maar geen enkele dramamethode voorziet daar in. Logisch ook, je kunt moeilijk naast je drama methodelessen grote aantallen andere lessen gaan ontwikkelen in de hoop dat er een bij jouw situatie past.

Dramaland is innovatief en werkt sinds jaren met z.g. lessentools waarmee jij je eigen dramales kan construeren. Deze service zit in je abonnementsprijs inbegrepen.

Voor welke leergebieden is het toegankelijk?
Bij de kleuters zijn er drie tools waarmee de meest uiteenlopende thema’s kunnen worden behandeld: een voor vertelpantomime, een voor teacher in role en zelfs een tool waarmee je een prentenboek kunt omzetten naar een dramales.
Voor het oudere kind is er een tool specifiek voor Cultureel erfgoed en kun je je lesstof kwijt in tools waarmee je tableaulessen, acteerlessen en pantomimelessen kunt maken.
In 2016 komt er een tool voor Geschiedenis en voor Engels.

Hoe werkt het?
Je vult je lesstof in een digitaal formulier in, je drukt op ‘send’ en je hebt hem direct in je postvak.

Waar kan ik het vinden?
Onder aan je klassenmenu.

Dramaland is de enige dramamethode ter wereld die op deze manier service verleent, kom je een andere dramamethode tegen die deze functie ook aanbiedt laat het ons weten!

Ad-drama

Drama-minded onderwijsmensen zijn in shock door de AD onderwijs enquête 2015 waaruit blijkt dat 37% van de ondervraagden (ouders?) drama wel uit het pakket zou willen schrappen. Dramaland snap dat wel, om twee redenen:

1: drama wordt niet gegeven, dus als je iets mag schrappen: dan iets dat je nooit zelf hebt gehad. Ik heb de enquête zelf ook gedaan en je kon het gewoon aanklikken, niet raar dus dat mensen iets dat ze niet kennen ook niet nodig vinden. Als ouders denken dat drama toneeltjespelen is dan wordt zo’n uitslag ook best logisch.

2: drama wordt slecht gegeven. Halfslachtige lessen zonder heldere en veilige opbouw, vakdidactisch slecht begeleid. Heb je wel eens een ‘dramales’ van zo’n internetpagina als juf-Els.nl gezien? En met alle respect overigens, maar veel dramamethodes worden uitgebracht door mensen zonder praktijkervaring en/of weinig didactisch inzicht.
Als je kind daarna uitlegt wat hij bij drama moest doen en hoe hij het vond snap ik ook wel dat je het naar de prullenbak verwijst tijdens zo’n enquête.

Meer betekenis dan dat zou ik er niet aan geven, het pleit voor transparant en didactisch goed dramaonderwijs. Laat dat nou net zijn waar Dramaland voor staat.
Wat wens jij kinderen toe wanneer ze als volwassenen moeten functioneren, over welke kwaliteiten denk jij dan na? Is het creativiteit, flexibiliteit, het vermogen te communiceren, anderen te inspireren en te mobiliseren? Is het kritisch te kunnen denken? Wil je dat kinderen cultureel gevoelig zijn, naar de wereld kunnen kijken en hun plek daarbinnen vorm en inhoud kunnen geven?
Denk erover na en bedenk daarna of en zo ja hoe drama als vak hiertoe een bijdrage levert.
Wil je iets van Dramaland weten, vraag het maar hoor.

Watch The Lego Batman Movie (2017) Movie Online Streaming & Download

WATCH NOW


Quality : HD
Title : The Lego Batman Movie
Director : Chris McKay.
Writer : Chris McKenna,Erik Sommers,Seth Grahame-Smith.
Release : 2017-02-08
Language : English.
Runtime : 104 min.
Genre : Fantasy, Action, Animation, Comedy, Family.

Synopsis :
Movie The Lego Batman Movie was released in February 8, 2017 in genre Fantasy. Chris McKay was directed this movie and starring by Will Arnett. This movie tell story about In the irreverent spirit of fun that made “The Lego Movie” a worldwide phenomenon, the self-described leading man of that ensemble—Lego Batman—stars in his own big-screen adventure. But there are big changes brewing in Gotham, and if he wants to save the city from The Joker’s hostile takeover, Batman may have to drop the lone vigilante thing, try to work with others and maybe, just maybe, learn to lighten up.

WATCH NOW

Zomeraanbieding!

Bestel nu een basischoolabonnement en maak tot de zomervakantie gratis gebruik van Dramaland.
Vraag een abonnement aan op deze pagina.

U betaalt de factuur, maar het jaarabonnement gaat pas met ingang van het nieuwe schooljaar daadwerkelijk in. Zo heeft u de rest van dit school en heel schooljaar 2015-2016 beschikking over de gehele methode!

Een jaarabonnement kost overigens maar €120,-
Als u nu bestelt betaalt u dus minder dan €10,- p/m.
logo-dramaland-2015