Teacher-in-role-reisverhaal


   

   
  Wel/niet mijn naam vermelden bij publicatie
  Wel mijn naam vermelden bij publicatieNiet mijn naam vermelden bij publicatie
   
  Met dit invulformulier maken we een reisverhaal waarin jij één of meerdere rollen speelt. Een z.g. Teacher-in-role-reis. De structuur ligt vast maar kan je achteraf natuurlijk aanpassen, gebruik dit formulier vooral om je gedachten te ordenen. De structuur is:
  1: De start waarin de reden wordt weergegeven om op reis te gaan. Dat kan met een probleem samenhangen, maar jullie kunnen ook iets ophalen of wegbrengen.
  2: De reis waarin in ieder geval één reisprobleem zich voordoet.
  3: Het Obstakel, een moment waarop alles in gevaar dreigt te komen.
  4: De ontknoping en afloop.
   
  1: De start.
  WAAR: benoem de plek. Zonder hoofdletter en MET 'de' of 'het' ervoor (zoals het bos, of het dorp) waar het verhaal begint.

   
  WAAROM: benoem de reden van de reis (een probleem, een oplossing, iets vervoeren, iets wegbrengen).

   
  WIE: benoem de rolgroep die de kinderen spelen zonder hoofdletter en zonder 'de' ervoor (bijv 'dwergen', 'lakeien').

   
  JIJ: beschrijf jouw rol ZONDER 'de' ervoor, vaak de 'reisleider' (koningin, hoofddwerg, schooldirecteur) zodat je kan sturen.

   
   
  2: De reis.
  HOE: beschrijf het vervoermiddel waarmee jullie de reis gaan ondernemen. Zonder hoofdletter en MET 'de' of 'het' ervoor.

   
   
  3: Eindbestemming.
  WAAR II: benoem de plaats van bestemming MET 'de' of 'het' ervoor.

   
   
  Benodigdheden: (denk aan hoofddeksels of een object dat belangrijk is in de ontknoping)

   
  Titel van je teacher-in-role-les:

  Deelname werkveld onderzoek pp jk lk

  Collega,
  Fijn dat je wil meedenken in het onderzoek dat is gekoppeld aan de opleiding tot jonge kind specialist van de iPabo.
  Ons onderzoek richt zich op dit moment op de z.g. ‘persoonlijke professionaliteit’, oftewel de persoonlijke invloed die een jonge kind leerkracht heeft op zijn professionele beroepsuitoefening. Hierbij vinden we het interessant om met jou samen te kijken welke persoonlijke kwaliteiten hierbij belangrijk worden gevonden door het werkveld, specifiek voor het werken met het jonge kind. Hier bestaat namelijk geen lijst van en je zal merken dat wij ook nog zoeken naar juiste woorden hiervoor.

  Wij denken dat die kwaliteiten anders zijn dan die voor leerkrachten die met het ‘oude kind’ werken omdat jonge kinderen in een andere ontwikkelingsfase zitten.
  Kinderen tot 7 jaar hebben gezien hun ontwikkelfase nog niet het vermogen zich te verplaatsen in de (denk)wereld van volwassenen, daarom zouden jonge kind leerkrachten zich moeten kunnen verplaatsen in de denk en leefwereld van deze jonge kinderen. Zodat vanuit dat contact leren kan worden mogelijk gemaakt.
  Hiervoor heeft men kwaliteiten nodig. We hebben er een aantal onder elkaar gezet, gebaseerd op de eigen opleidingsvisie en ervaringen.
  We zijn benieuwd wat je van die kwaliteiten vindt, welke volgens jou belangrijk zijn of juist niet en of je zelf een kwaliteit zou willen toevoegen die jij specifiek van belang vindt om mee te kunnen bewegen met de beleving van jonge kinderen.
  OPGELET: het gaat hierbij dus om persoonlijke kwaliteiten en niet om (didactische) vaardigheden.

  Resultaten zullen altijd anoniem worden verwerkt in het onderzoek, we gebruiken je emailadres alleen voor eventuele vervolgvragen en na afloop zullen alle persoonlijke gegevens van respondenten worden vernietigd.

  Graag invullen vóór 10 april 2021. Je mag deze link tot 10 april delen met anderen

   Functie
   Jonge kind leerkrachtschoolopleiderschoolleider

    

   Kwaliteit 1: Improviserend vermogen;
   In deze context wordt hiermee bedoeld: in staat zijn om mee te kunnen bewegen met wat zich voordoet of aandient.
   Dit is een belangrijke kwaliteit voor iemand die met jonge kinderen werkt
   helemaal mee eensmee eensmee oneenszeer mee oneens
   Kun je je keuze toelichten?

    
    

   Kwaliteit 2: Narratief vermogen;
   In deze context wordt hiermee bedoeld: Makkelijk mee kunnen gaan in de verhalende manier van denken van het jonge kind en deze ook kunnen toepassen. Kinderen denken over de wereld op een verhalende manier, als leerkracht van jonge kinderen moet je ook op die manier naar de wereld kunnen kijken.

   Dit is een belangrijke kwaliteit voor iemand die met jonge kinderen werkt
   helemaal mee eensmee eensmee oneenszeer mee oneens
   Kun je je keuze toelichten?

    
    

   Kwaliteit 3: Focus;
   In deze context wordt hiermee bedoeld: Een kalme aanwezigheid zijn binnen de dynamische energie die je zelf bij hen opwekt. Je raakt het overzicht niet kwijt.

   Dit is een belangrijke kwaliteit voor iemand die met jonge kinderen werkt
   helemaal mee eensmee eensmee oneenszeer mee oneens
   Kun je je keuze toelichten?

    
    

   Kwaliteit 4: Een open hart hebben;
   In deze context wordt hiermee bedoeld: werkelijk open kunnen staan voor en ruimte kunnen geven aan de beleving van jonge kinderen, zowel in hun denken als voelen.

   Dit is een belangrijke kwaliteit voor iemand die met jonge kinderen werkt
   helemaal mee eensmee eensmee oneenszeer mee oneens
   Kun je je keuze toelichten?

    
    

   Kwaliteit 5: Plezier uitstralen;
   In deze context wordt hiermee bedoeld: Zich herkenbaar te verbinden aan het plezier van de leerlingen (ook in het leren), dichtbij het eigen plezier te kunnen blijven.

   Dit is een belangrijke kwaliteit voor iemand die met jonge kinderen werkt
   helemaal mee eensmee eensmee oneenszeer mee oneens
   Kun je je keuze toelichten?

    
    

   Kwaliteit 6: Verwonderd kunnen zijn;
   In deze context wordt hiermee bedoeld: In staat zijn om (net als de leerlingen) de wereld te zien met nieuwe ogen. Dit kan zich uiten in nieuwsgierigheid, verwondering en onbegrip.
   Dit is een belangrijke kwaliteit voor iemand die met jonge kinderen werkt
   helemaal mee eensmee eensmee oneenszeer mee oneens
   Kun je je keuze toelichten?

    
    

   Kwaliteit 7: De rode draad kunnen zien;
   In deze context wordt hiermee bedoeld: Samenhang kunnen aanbrengen in de spontane en impulsieve reacties van jonge kinderen. De inbreng van kinderen aan elkaar kunnen verbinden.
   Dit is een belangrijke kwaliteit voor iemand die met jonge kinderen werkt
   helemaal mee eensmee eensmee oneenszeer mee oneens
   Kun je je keuze toelichten?

    
    

   Kwaliteit 8: Wat vind jij belangrijk?
   Welke kwaliteit vind jij nog meer specifiek voor leerkrachten die met jonge kinderen werken? Let op: we bedoelen geen vaardigheden maar (persoonlijke) kwaliteiten.
   Beschrijving van een kwaliteit die jij belangrijk vindt:

   Kun je toelichten waarom je dit belangrijk vindt?

    
    

   Ter afsluiting:
   Zou je een top 3 willen maken van de hier beschreven kwaliteiten waarbij je nummer 1 het belangrijkst vindt, daarna nr 2 het belangrijkst enz.

   Op nummer 1 de kwaliteit die ik het belangrijkst vind:
   Kw 1Kw 2Kw 3Kw 4Kw 5Kw 6Kw 7Kw 8
   Op nummer 2 de kwaliteit die ik daarna het belangrijkste vind:
   Kw 1Kw 2Kw 3Kw 4Kw 5Kw 6Kw 7Kw 8
   Op nummer 3 de kwaliteit die ik daarna het belangrijkste vind:
   Kw 1Kw 2Kw 3Kw 4Kw 5Kw 6Kw 7Kw 8
    

   Wil je ons nog iets meegeven voor ons onderzoek?

    
   Door op verzenden te klikken lever je jouw bijdrage in + je ontvangt de door jou ingevulde gegevens op je mailadres.
    

   Hartelijk dank,
   Annerieke Boland
   Holger de Nooij
    

   Drama als didactisch hulpmiddel

   Hoi,
   Hier één van de manieren om een drama als didactisch hulpmiddel les voor te bereiden. Lees in H2 van ‘Kijk op Spel’ over deze manier van werken en neem nooit iets klakkeloos over maar gebruik dit om je eigen versie te maken die aansluit bij de groep.
    


    Wel/niet mijn naam vermelden bij publicatie
    Wel mijn naam vermelden bij publicatieNiet mijn naam vermelden bij publicatie

    Klassikale warming up: beschrijf ongeveer 5 kernhandelingen, werkwoorden die bij het thema van je les horen en die je kinderen klassikaal individueel kunnen uitbeelden.
    :

    Warming up tweetallen: beschrijf minimaal 3 A/B-situaties die tweetallen kunnen uitbeelden met praten, en die aansluiten bij het thema van je les.

    Instructie: beschrijf hoe je aan de groep de teamopdracht wil gaan uitleggen. Maak deze zin af: ‘Jullie krijgen zo in werkgroepen de opdracht om een verhaal te maken over…’ en wat jij dan belangrijk vindt.

    Vijf team-opdrachten: dus vijf aspecten van je thema dat door de werkgroepen wordt verwerkt tot een kort gespeeld verhaal.
    Keuzemogelijkheid voorbeeld:
    5 onderwerpen: 16e eeuw, 17e eeuw, 18e eeuw, 19e eeuw, 20ste eeuw
    5 aspecten van één onderwerp: school in WO II, vervoer in WO II, voeding in WO II, kunst in WO II, verzet in WO II.

    Geschiedenis pantomimeles over 5 tijdvakken

    Beste iPabo-er,
    We willen je voor de rijke opdracht een beetje ondersteunen. Vandaar deze mogelijkheid om zelf een drama geschiedenisles over 5 tijdvakken in elkaar te schroeven. Als je onderstaande velden invult en op verzenden drukt krijg je een lesopzet in je mail. Dit is een grove versie, je moet het dus verder finetunen tot je echt tevreden bent maar hoeft niet de hele voorbereiding te doen want die ik heb al voor je gemaakt. Hopelijk heb je er wat aan, grtjs Holger

     Wel/niet mijn naam vermelden bij publicatie
     Wel mijn naam vermelden bij publicatieNiet mijn naam vermelden bij publicatie

     De door jou gekozen tijdvakken achter elkaar, gescheiden met een komma

     Warming up 1 (klassikaal individueel): beschrijf 5 werkwoorden die uit het door jou gekozen tijdvakken komen en je in pantomime kunt uitbeelden (Bijvoorbeeld vuur maken, schilderen, de zeilen hijsen, sjouwen van kisten vol koopwaar, zaaien van gewassen en jagen op wild).

     Voor de 5 werkgroepen hebben we nu 5 tijdvakken nodig. Beschrijf dat met 'de' of 'het' ervoor ZONDER punt (bijv: 'het stenen tijdperk').

     Tijdvak 1

     Tijdvak 2

     Tijdvak 3

     Tijdvak 4

     Tijdvak 5

     Geschiedenis pantomimeles over één tijdvak

     Beste iPabo-er,
     We willen je voor de rijke opdracht een beetje ondersteunen. Vandaar deze mogelijkheid om zelf een drama geschiedenisles over één tijdvak in elkaar te schroeven. Als je onderstaande velden invult en op verzenden drukt krijg je een lesopzet in je mail. Dit is een grove versie, je moet het dus verder finetunen tot je echt tevreden bent maar hoeft niet de hele voorbereiding te doen want die ik heb al voor je gemaakt. Hopelijk heb je er wat aan, grtjs Holger

      Wel/niet mijn naam vermelden bij publicatie
      Wel mijn naam vermelden bij publicatieNiet mijn naam vermelden bij publicatie

      Het tijdvak MET 'de' of 'het' en zonder punt (bijvoorbeeld: 'de Gouden Eeuw')

      Warming up 1 (klassikaal individueel): beschrijf 5 werkwoorden die uit het door jou gekozen tijdvak komen en je in pantomime kunt uitbeelden (Bij het tijdvak Gouden Eeuw bijvoorbeeld: schilderen, de zeilen hijsen, sjouwen van kisten vol koopwaar, zaaien van gewassen en jagen op wild).

      Voor de 5 werkgroepen hebben we nu 5 onderwerpen nodig die te maken hebben met je gekozen tijdvak. Bij de Gouden Eeuw gebruik ik als voorbeeld: de scheepvaart, de kunst, de landbouw, de handel en de koloniën).

      Onderwerp 1

      Onderwerp 2

      Onderwerp 3

      Onderwerp 4

      Onderwerp 5

      Zelf een pantomime THEMALES maken

      Beste iPabo-er,
      We willen je voor de rijke opdracht een beetje ondersteunen. Vandaar deze mogelijkheid om zelf een themales in elkaar te schroeven. Als je onderstaande velden invult en op verzenden drukt krijg je een lesopzet in je mail. Dit is een grove versie, je moet het dus verder finetunen tot je echt tevreden bent maar hoeft niet de hele voorbereiding te doen want die ik heb al voor je gemaakt. Hopelijk heb je er wat aan, grtjs Holger

       Wel/niet mijn naam vermelden bij publicatie
       Wel mijn naam vermelden bij publicatieNiet mijn naam vermelden bij publicatie

       Het thema in één woord zonder punt (bijvoorbeeld Boerderij)

       Warming up 1 (klassikaal individueel): beschrijf 5 werkwoorden die je in pantomime kunt uitbeelden (Bij het thema 'boerderij' bijvoorbeeld kippen voeren, tractor rijden, koe melken, hek repareren en grasmaaien).

       Voor de 5 werkgroepen hebben we nu 5 onderwerpen nodig die te maken hebben met het thema en die als onderwerp kunnen dienstdoen waarover je een probleem zou kunnen verzinnen. Bij boerderij gebruik ik als voorbeeld: de storm, de stal, de hete zomer, de tractor en de kippen.

       Onderwerp 1

       Onderwerp 2

       Onderwerp 3

       Onderwerp 4

       Onderwerp 5

       Communicatie met je duo > casus zij-instroom

       Beste collega,
       Voor één van de UUR1 bijeenkomsten wil ik je vragen om op onderstaande vragen te antwoorden zodat we casussen hebben om te bespreken. Het is anoniem dus we zien niet van wie de tekst afkomstig is.
       BvD
       Robert

        vraag 1: Beschrijf de situatie van een gesprek tussen D (duo, collega) en Z (de zij-instromer).

        vraag 2: Welke belang heeft D? Wat wil de Duo collega?

        Vraag 3: Welk gevoel heeft D?

        Vraag 4: Welke belang heeft Z? Wat wil de zij-instromer?

        Vraag 5: Welk gevoel heeft Z?


         

        Jorrit-Myrthe

        Hoi,
        We willen een liedje maken ter ere van het huwelijk van Jorrit en Myrthe, daar waar we dat normaal live zouden doen gebeurt dat nu helaas alleen digitaal.
        We hebben je hulp nodig: beantwoord zoveel mogelijk van de onderstaande vragen zodat we veel inhoud hebben om in het lied te verwerken. Doe dat vóór maandag 28 september.
        En DANK! De buren…

        PS: het is anoniem dus hou je vooral niet in 😉 en stuur deze pagina door naar familie en vrienden  (maar natuurlijk niet naar het bruidspaar).

         vraag 1: Hoe en waar hebben Jorrit en Myrthe elkaar ontmoet?

         vraag 2: Was het liefde op het eerste gezicht? Licht je antwoord toe.

         Vraag 3: Wat trekt hen aan elkaar aan?

         Vraag 4: Wat hebben ze gemeen?

         Vraag 5: Waarin verschillen ze?

         Vraag 6: Heb je de een wel eens over de ander horen praten? Hoe doet hij/zij dat en wat is er dan gezegd?

         Vraag 7: Heb je verder nog sappige details of anekdotes? Wat wil je nog kwijt?

         Vraag 8: Hebben Jorrit en Myrthe een eigen liedje (zo van 'dat is ons nummer'), of heeft één van hen een lievelingsliedje of artiest?

         nulmeting J11> augustus 2020

         Hallo J-elfjes,
         Hier onze eerste ronde van het grotere onderzoek dat wordt gedaan naar jullie leerbehoeften, ervaringen met en beelden van het Jonge Kind.
         Onze vraag is of je het aandachtig en ‘rijk’ wil beantwoorden, daarmee bedoel ik dat dit niet een enquête is die vlot-vlot moet worden beantwoord maar probeer uitgebreid te antwoorden als dat mogelijk is.
         Bedankt alvast! Grtjs Annerieke & Holger

         PS: waarom is dit ook alweer belangrijk? Jullie worden het eerste jaar uitvoerig gevolgd ivm een onderzoek dat plaatsvindt naar JK-studenten. Dit onderzoek gaat over wat effectief onderwijs is voor jullie als doelgroep bijvoorbeeld en hoe jullie het ervaren. De opbrengsten worden landelijk gedeeld zodat we als pabo’s veel informatie krijgen over deze JK-specialisatie.

          voormalig abonnmenet tekst

          Lees hier over de verschillende abonnementen. Na een aanvraag te hebben ingevuld krijg je over de mail een factuur. Wanneer je die hebt betaald krijg je je wachtwoord toegestuurd en kun je meteen aan de slag met deze mooie methode.

          Abonnement: groep 1 en 2 Prijs: €35,- (incl btw) Dit abonnement bestaat uit minimaal 40 lessen (20 per groep). Je hebt de beschikking over alle content voor deze groepen: links, beeldmateriaal, werkbladen, prenten, enzovoorts. De inlogcode krijg je via de mail zodra de betaling is verwerkt en is een jaar lang geldig. Een driejarig abonnement kost €90- (incl btw).

          Bestel abonnement groep 1-2 »

           Je zelfgekozen gebruikersnaam (verplicht)

           1jarig (€35)3jarig (€90)

           Abonnement: groep 3 en 4 Prijs: €35,- (incl btw) Dit abonnement bestaat uit minimaal 40 lessen (20 per groep). Je hebt de beschikking over alle content voor deze groepen: links, drama-tv, drama-kids films, werkbladen, pictogrambladen, enzovoorts. De inlogcode krijg je via de mail zodra de betaling is verwerkt en is een jaar lang geldig. Een driejarig abonnement kost €90- (incl btw).

           Bestel abonnement groep 3-4 »

            Je zelfgekozen gebruikersnaam (verplicht)

            1jarig (€35)3jarig (€90)

            Abonnement: groep 5 en 6  Prijs: €35,- (incl btw) Dit abonnement bestaat uit minimaal 40 lessen (20 per groep). Je hebt de beschikking over alle content voor deze groepen: links, drama-tv, drama-kids films, werkbladen, pictogrambladen, enzovoorts. De inlogcode krijg je via de mail zodra de betaling is verwerkt en is een jaar lang geldig. Een driejarig abonnement kost €90- (incl btw).

            Bestel abonnement groep 5-6 »

             Je zelfgekozen gebruikersnaam (verplicht)

             1jarig (€35)3jarig (€90)

             Abonnement: groep 7 en 8  Prijs: €35,- (incl btw) Dit abonnement bestaat uit minimaal 40 lessen (20 per groep). Je hebt de beschikking over alle content voor deze groepen: links, drama-tv, drama-kids films, werkbladen, pictogrambladen, enzovoorts. De inlogcode krijg je via de mail zodra de betaling is verwerkt en is een jaar lang geldig. Een driejarig abonnement kost €90- (incl btw).

             Bestel abonnement groep 7-8 »

              Je zelfgekozen gebruikersnaam (verplicht)

              1jarig (€35)3jarig (€90)

              Abonnement: het basisschoolabonnement Prijs: €120,- (incl btw) voor één jaar, €340,- (incl btw) voor een driejarig abonnement Met dit abonnement heeft je school beschikking over de gehele content van Dramaland. Minimaal 20 lessen per groep, videofragmenten, opdrachtkaarten enzovoorts. De inlogcode krijg je via de mail zodra de betaling is verwerkt en is een jaar lang geldig.

              Toelichting basisschool abonnement »

              Je team wil wel meer aan dramaonderwijs doen, maar niet iedereen heeft evenveel –of zelfs genoeg – vakkennis om het op een verantwoorde manier te geven. Dramaland is ontwikkeld met als hoofddoel om mensen met weinig ervaring voldoende steun te bieden om vadidactisch kloppend onderwijs te verzorgen. Dit is wel een methode, maar geen doorsnee lesbeschrijvingspakket. Dramaland voorziet in maar liefs zeven ondersteunende elementen die garanderen dat de leerkracht succesvol, veilig dramaonderwijs kan verzorgen volgens de kwaliteitseisen van nu. Lees hier over die leerkrachtondersteuning.

              Honderden leraren maken tot volle tevredenheid gebruik van deze methode. Dramaland is ontwikkeld door Holger de Nooij die zowel nationaal als internationaal wordt gezien als een autoriteit op het gebied van dramaonderwijs aan kinderen van 4-12 jaar. Veel basisscholen loggen in via een html-code zodat ze geen inloggevens hoeven te onthouden, zie hier voor de uitleg daarvan.

              Bestel een basisschoolabonnement »

               Je zelfgekozen gebruikersnaam (verplicht)

               Naam en adres van de school (verplicht)

               1jarig (€120)3jarig (€340)

               Abonnement: hogeschoolabonnement Prijs: €375,- (incl btw) voor één jaar, €1025,- (incl btw) voor een driejarig abonnement  Abonnement voor hogescholen.  Dit abonnement geeft het recht om Dramaland voor al je computers in een intern netwerk beschikbaar te maken. De inlogcode krijg je via de mail zodra de betaling is verwerkt en is een jaar lang geldig. Hogescholen laten de studenten inloggen met een vaste link, klik hier voor meer informatie.

               Toelichting hogeschool abonnement »

               Leraren in opleiding in aanraking laten komen met kwaliteitslessen voor ons vak, da’s toch een mooi streven? We weten hoe lastig het is om voldoende goede lessen aan te bieden, zodat studenten in de start van hun loopbaan als leerkracht succeservaringen opdoen met het geven van drama. Omdat ik zelf op een pabo werk zie ik het belang daarvan, en ben dan ook blij met de positieve reacties van mijn eigen studenten. Evenals het feit dat een groeiend aantal pabo’s succesvol met Dramaland werkt.

               Dramaland sluit vanzelfsprekend aan op de didactiek uit ‘Kijk op Spel’ omdat het van dezelfde auteur is. Studenten herkennen dat en waarderen de lessen om de extra steun die ze krijgen bij hun eerste stappen in de praktijk van dramaonderwijs verzorgen. Zie voor die extra steun deze pagina. Maar ook al werken je studenten niet met ‘Kijk op Spel’, Dramaland is nog altijd de meest laagdrempelige en toch vakdidactisch verantwoorde methode.

               Om ervoor te zorgen dat niet honderden studenten met inloggegevens van de methode rondlopen, leveren we een directe html-code aan. Deze code kan in de eigen afgeschermde webomgeving worden geplaatst (intranet), waar studenten dus alleen bij kunnen komen als ze bij hun opleiding zijn ingelogd. Deze code geeft een logo weer, als studenten daar op klikken hebben ze directe toegang tot de methode. Geen gedoe met inloggegevens onthouden of daar over communiceren met je studenten. Zie hier voor een verdere uitleg van het inloggen via een html-code.
               Een vestiging van een grotere hogeschool organisatie wordt als één school gezien, er wordt maandelijks op toegezien dat accounts niet worden gedeeld.

               Een goede eerste kennismaking met ons vak is de enige manier om drama in het basisonderwijs te stimuleren.

               Bestel een hogeschool abonnement »

                Je zelfgekozen gebruikersnaam (verplicht)

                Naam en adres hogeschool (verplicht)

                1jarig (€375,-)3jarig (€1025,-)

                Abonnementsovereenkomst en algemene voorwaarden.

                Abonnementstermijn
                Na registratie en ontvangst van het abonnementsgeld heeft een abonnee gedurende 1 jaar toegang tot de onderdelen van de site die horen bij het abonnement. Na 1 jaar vervalt het abonnement automatisch, tussentijdse opzegging is niet mogelijk. Registratie van gebruikersnaam en wachtwoord blijft bestaan. Bij ontvangst van een nieuwe betaling met vermelding van gebruikersnaam en e-mailadres wordt het abonnement weer voor 1 jaar in werking gesteld.

                Verplichting voor particulier, school of culturele instelling  De gebruiker weerhoudt zich van het op elke wijze verspreiden van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. Wanneer deze gegevens toch op enigerlei wijze zijn verspreid, behoudt de Dramaland zich het recht voor om de gebruiker de toegang tot het abonnementsgedeelte van de site te blokkeren.  Wanneer de gebruiker een school of culturele instelling is, dan mag gebruikersnaam en wachtwoord uitsluitend via het intranet binnen de organisatie verspreid worden. Ook is de school of instelling verplicht iedere gebruiker op de hoogte te stellen van deze abonnementsvoorwaarden. Wanneer gebruikersnaam en wachtwoord toch op enigerlei wijze buiten de instelling worden verspreid, behoudt Dramaland zich het recht voor de gebruiker de toegang tot het abonnementsgedeelte van de site te ontzeggen. Deze regels gelden ook voor  vestigingen van dezelfde (hoge)school organisatie: iedere vestiging is een aparte school met een eigen account. Bij misbruik wordt het abonnement eenzijdig verbroken zonder teruggave van  abonnementsgeld.

                Auteursrecht
                De website www.dramamethode.nl is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie op de site, in welke vorm dan ook (dramalessen, zelf gegenereerde lessen, teksten, afbeeldingen, filmfragmenten, downloadbare bestanden, etc.), is eigendom van het bedrijf Dramaland, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.  De informatie mag alleen worden gebruikt binnen de onderwijsinstelling waaraan de gebruiker onderwijs verzorgt of ontvangt, maar mag daarbinnen niet commercieel worden geëxploiteerd.  De informatie mag uitsluitend ten behoeve van eigen gebruik worden opgeslagen op de PC van de gebruiker of op het netwerk van de eigen onderwijsinstelling. Daarbuiten mag niets van de op de site www.dramamethode.nl getoonde of van deze site te downloaden informatie worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Holger de Nooij.  Iedereen die de op deze site getoonde of van deze site te downloaden informatie gebruikt, wordt geacht akkoord te gaan met de bovengenoemde bepalingen. Misbruik zal aanhangig worden gemaakt bij de van toepassing zijnde rechtbank.