Het lokaal

Dramaonderwijs komt het beste tot zijn recht in een lokaal met bewegingsvrijheid, maar dat wil niet zeggen dat je in je klaslokaal geen drama zou kunnen geven.
In welk lokaal je ook lesgeeft, het werkt het beste wanneer banken of stoelen in een U-vorm worden geplaatst: de ideale publieksopstelling.

Geeft je drama in het klaslokaal, zet dan tafels aan de kant zodat die publieksopstelling ook mogelijk is.  Kinderen presenteren hun werk dan voor het bord.

Wanneer je naar een bewegingslokaal gaat kun jevoorafgaand aan de les de betreffende aflevering van Drama-TV tonen.  Wanneer je gebruik maakt van de pictogramkaarten, print die dan voorafgaand aan de les voor iedere werkgroep (nooit meer dan 5 werkgroepen) uit omdat je ze niet op het digibord kan tonen.